Arhiv

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

2020-07-14T05:48:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti s priporočeno pošiljko, v

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 2020-07-14T05:48:29+00:00

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020

2020-11-23T08:55:39+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30.04.2020 Rok za oddajo: Rok za prijavo je 1. 10. 2020, do 12. ure oziroma do pokoriščenja kreditne mase. Predmet javnega razpisa: je spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020 2020-11-23T08:55:39+00:00

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

2020-07-14T05:58:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 4. 2020 Rok za oddajo: 5. 6. 2020. Predmet javnega razpisa: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter SPIRIT Slovenija,

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020 2020-07-14T05:58:53+00:00

Javno povabilo – »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020«

2020-07-14T06:03:26+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020 od 14.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za

Javno povabilo – »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020« 2020-07-14T06:03:26+00:00

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

2020-07-14T06:04:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020, od vključno 12.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020« 2020-07-14T06:04:18+00:00

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

2020-07-13T12:27:44+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 10. 4. 2020 Rok za oddajo: Roki za oddajo vlog so: 24. 4. 2020, do 24. ure, 26. 5. 2020, do 24. ure in 29. 6. 2020, do 24. ure.

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« 2020-07-13T12:27:44+00:00

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2020-09-18T11:49:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2020,

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2020-09-18T11:49:47+00:00

3. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvoj

2020-07-14T05:50:30+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. aprila 2020 do vključno 29. maja 2020, do 23:59.

3. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvoj 2020-07-14T05:50:30+00:00

3. javni razpis za aktivnost – Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2020-07-30T07:27:41+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem

3. javni razpis za aktivnost – Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 2020-07-30T07:27:41+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

2020-09-18T09:24:25+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2020-09-18T09:24:25+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE