Eko sklad Slovenski okoljski javni sklad

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

2018-07-25T10:43:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 4. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo 2018-07-25T10:43:04+00:00

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

2019-09-16T12:38:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 6. 2017 Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega poziva: so nepovratne finančne spodbude občanom za nove

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb 2019-09-16T12:38:05+00:00

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

2018-07-25T10:48:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 10. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam)

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 2018-07-25T10:48:38+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE